Övningar i spansk grammatik för preteritum och prejudikat

Preteritum Pluperfekt, även känt som Past Perfect, är en förfluten tid i spansk grammatik som används för att uttrycka handlingar eller händelser som ägde rum före en annan händelse i det förflutna. Det är ett sammansatt tempus, vilket innebär att det bildas med hjälpverbet ”haber” i imperfekt, följt av huvudverbets förflutna participium. Till exempel: ”Jag hade ätit” (jag hade ätit). De här grammatiska aktiviteterna syftar till att hjälpa eleverna att öva och förbättra sin förståelse för preteritum och preperfekt på spanska. Nedan finns tre övningar där du får fylla i blanketterna med de rätta formerna av verb i preteritum och preperfekt. Utmana dig själv och kom ihåg att övning ger färdighet!

Övningar i grammatik

Grammatisk teori

[related_child_taxonomies]

Lär dig ett språk med AI 5 gånger snabbare

TalkPal är en AI-driven språkhandledare. Lär dig 57+ språk 5 gånger snabbare med revolutionerande teknik.