Övningar i engelsk grammatik för närvarande progressiv tempus

Present Progressive Tense, även känt som Present Continuous Tense, är en viktig aspekt av engelsk grammatik. Denna tempus används för att beskriva handlingar som pågår vid tidpunkten för talet, eller för att tala om tillfälliga situationer, planerade framtida händelser, eller för att beskriva en handling som pågår men som inte nödvändigtvis sker vid tidpunkten för talet. Present Progressive Tense bildas genom att använda verbet ”to be” i presens (am, is, are) följt av huvudverbets presensparticip, som bildas genom att lägga till ”-ing” till verbets grundform. I den här övningen får du öva på att använda presenten i olika sammanhang för att bättre förstå och behärska dess användning. Lycka till!

Övningar i grammatik

Grammatisk teori

[related_child_taxonomies]

Lär dig ett språk med AI 5 gånger snabbare

TalkPal är en AI-driven språkhandledare. Lär dig 57+ språk 5 gånger snabbare med revolutionerande teknik.