Present Perfect Simple Tense-övningar för engelsk grammatik

Present Perfect Simple är en viktig del av den engelska grammatiken som hjälper dig att uttrycka handlingar som har inträffat vid en ospecificerad tidpunkt eller som började i det förflutna och fortsätter i nuet. Det bildas genom att kombinera hjälpverbet ”ha” eller ”har” (beroende på subjektet) med huvudverbets förflutna participium. Att behärska presenten Present Perfect Simple är avgörande för att eleverna ska kunna kommunicera effektivt på engelska. I följande övningar får du öva på att använda denna tempus i olika sammanhang. Kom ihåg att uppmärksamma de tips som finns för att hjälpa dig att välja rätt svar.

Övningar i grammatik

Grammatisk teori

[related_child_taxonomies]

Lär dig ett språk med AI 5 gånger snabbare

TalkPal är en AI-driven språkhandledare. Lär dig 57+ språk 5 gånger snabbare med revolutionerande teknik.