Present Perfect Progressive Tense-övningar för engelsk grammatik

Present Perfect Progressive Tense i engelsk grammatik används för att uttrycka handlingar som började i det förflutna och fortsätter fram till nuet eller som nyligen har avslutats. Denna tempus kombinerar presens perfektum (have/has + förflutet participium) med progressiv aspekt (be + nutidsparticip). Formen för presens perfekt progressiv tempus är: subjekt + har/har varit + presens participium (verbets -ing-form). I den här serien övningar får du öva på att använda presenten Perfect Progressive Tense i olika sammanhang. Kom ihåg att uppmärksamma de tips som finns för varje mening. Lycka till!

Övningar i grammatik

Grammatisk teori

[related_child_taxonomies]

Lär dig ett språk med AI 5 gånger snabbare

TalkPal är en AI-driven språkhandledare. Lär dig 57+ språk 5 gånger snabbare med revolutionerande teknik.