Possessiva pronomen övningar i italiensk grammatik

Possessiva pronomen i italiensk grammatik är en viktig del av språkinlärningen. De används för att ange äganderätt eller innehav och överensstämmer i kön och antal med det substantiv som de hänvisar till. På italienska placeras possessiva pronomen före substantivet och föregås vanligen av en bestämd artikel (il, la, lo, i, le, gli). Några exempel på possessiva pronomen på italienska är ”mio” (min), ”tuo” (din), ”suo” (hans/hennes), ”nostro” (vår), ”vostro” (din, plural) och ”loro” (deras). I de här övningarna får du träna på att använda possessiva pronomen i olika sammanhang. Kom ihåg att vara uppmärksam på genus och numerus för det substantiv som avses och på den lämpliga bestämda artikeln.

Övningar i grammatik

Grammatisk teori

[related_child_taxonomies]

Lär dig ett språk med AI 5 gånger snabbare

TalkPal är en AI-driven språkhandledare. Lär dig 57+ språk 5 gånger snabbare med revolutionerande teknik.