Plus-que-Parfait-övningar i fransk grammatik

Plus-que-Parfait i fransk grammatik är en essentiell tempus som används för att uttrycka tidigare handlingar som inträffade före en annan tidigare handling. Med andra ord hjälper den till att fastställa händelseförloppet i det förflutna. För att bilda Plus-que-Parfait måste du använda imperfektformen av hjälpverbet (avoir eller être) följt av det förflutna deltagandet av huvudverbet. Detta tempus är särskilt användbart för att berätta historier och för att uttrycka beklaganden eller orealiserade handlingar. I den här serien övningar kommer du att öva på att använda tempus Plus-que-Parfait genom att fylla i luckorna med den korrekta formen av verbet. Kom ihåg att vara uppmärksam på sammanhanget och de tips som ges för varje mening. Bonne chance!

Övningar i grammatik

Grammatisk teori

[related_child_taxonomies]

Lär dig ett språk med AI 5 gånger snabbare

TalkPal är en AI-driven språkhandledare. Lär dig 57+ språk 5 gånger snabbare med revolutionerande teknik.