Övningar i spansk grammatik om personliga pronomen

Personliga pronomen på spanska är ord som används för att referera till personer, djur eller saker utan att nämna deras namn. Dessa pronomen används för att undvika att upprepa ett substantiv och för att tala om sig själv, den person vi vänder oss till eller tredje part. På spanska finns följande personliga pronomen: yo, tú, el, ella, nosotros, vosotros, ellos och ellas. Dessa pronomen är indelade i första person (yo, nosotros), andra person (tú, vosotros) och tredje person (el, ella, ellos, ellas). Nedan hittar du tre övningar med variationer på ämnet personliga pronomen i spansk grammatik. Varje övning innehåller 10 meningar där du måste välja det rätta personliga pronomenet. Lycka till!

Övningar i grammatik

Grammatisk teori

[related_child_taxonomies]

Lär dig ett språk med AI 5 gånger snabbare

TalkPal är en AI-driven språkhandledare. Lär dig 57+ språk 5 gånger snabbare med revolutionerande teknik.