Övningar i engelsk grammatik för det förflutna progressiva tempus

Past Progressive Tense, även känt som Past Continuous Tense, används i engelsk grammatik för att beskriva handlingar som pågick vid en viss tidpunkt i det förflutna. Denna tempus bildas genom att kombinera den tidigare formen av verbet ”vara” (was/were) med huvudverbets presensparticip (som slutar på -ing). Past Progressive Tense används ofta för att betona att en handling pågick när en annan händelse inträffade eller för att uttrycka två handlingar som sker samtidigt i det förflutna. I de här övningarna får du träna på att använda past progressive tempus i olika sammanhang. Lycka till!

Övningar i grammatik

Grammatisk teori

[related_child_taxonomies]

Lär dig ett språk med AI 5 gånger snabbare

TalkPal är en AI-driven språkhandledare. Lär dig 57+ språk 5 gånger snabbare med revolutionerande teknik.