Övningar i engelsk grammatik för det förflutna perfekta progressiva tempus

Past Perfect Progressive Tense är en viktig aspekt av engelsk grammatik som hjälper till att förmedla handlingar eller händelser som pågick innan en annan händelse eller handling inträffade. Denna tempus bildas med hjälpverben ”had” och ”been” följt av huvudverbets presensparticip (som slutar på -ing). Det hjälper oss att förstå varaktigheten och kontinuiteten hos händelser i det förflutna och används ofta för att betona orsakssambandet mellan två händelser i det förflutna. I de här övningarna kommer vi att öva på att använda past perfect progressive för att uttrycka olika situationer och sammanhang. Lycka till!

Övningar i grammatik

Grammatisk teori

[related_child_taxonomies]

Lär dig ett språk med AI 5 gånger snabbare

TalkPal är en AI-driven språkhandledare. Lär dig 57+ språk 5 gånger snabbare med revolutionerande teknik.