Passiva övningar för engelsk grammatik

Passiv röst i engelsk grammatik är en konstruktion där subjektet i en mening är mottagaren av handlingen snarare än utföraren av handlingen. Denna struktur bildas vanligtvis genom att använda en form av verbet ”to be” följt av det förflutna participet av huvudverbet. Passiv röst kan användas för att betona själva handlingen, för att skapa en känsla av mystik eller för att undvika att ge skuld eller ansvar. I de här övningarna får du öva på att använda passiv röst i olika tider och former för att bättre förstå och tillämpa detta viktiga grammatiska begrepp. Lycka till!

Övningar i grammatik

Grammatisk teori

[related_child_taxonomies]

Lär dig ett språk med AI 5 gånger snabbare

TalkPal är en AI-driven språkhandledare. Lär dig 57+ språk 5 gånger snabbare med revolutionerande teknik.