Övningar i framtida tempus för engelsk grammatik

I engelsk grammatik används futurum för att uttrycka handlingar som kommer att ske i framtiden. Det hjälper oss att tala om framtida planer, förutsägelser och avsikter. Det finns flera sätt att bilda futurum, bland annat genom att använda ”will”, ”be going to” och present continuous tempus (med ”be” och verbets form ”-ing”). För att behärska futurum är det viktigt att öva med olika typer av meningar och strukturer. Följande övningar hjälper dig att testa dina kunskaper om futurum i engelsk grammatik och förbättra dina färdigheter i att använda det korrekt.

Övningar i grammatik

Grammatisk teori

[related_child_taxonomies]

Lär dig ett språk med AI 5 gånger snabbare

TalkPal är en AI-driven språkhandledare. Lär dig 57+ språk 5 gånger snabbare med revolutionerande teknik.