Övningar i engelsk grammatik om konditionaler

Konditionaler används för att uttrycka möjliga eller tänkbara situationer och deras konsekvenser. De består av två delar: ”if”-klausulen, som anger ett villkor, och huvudsatsen, som anger resultatet av villkoret. På engelska finns det fyra typer av villkor: zero, first, second och third. Nollvillkor beskriver allmänna fakta eller vanor, första villkoret beskriver verkliga eller sannolika situationer, andra villkoret beskriver overkliga eller hypotetiska situationer och tredje villkoret beskriver en tidigare situation som inte inträffade. Låt oss öva på att använda villkor i följande övningar!

Övningar i grammatik

Grammatisk teori

[related_child_taxonomies]

Lär dig ett språk med AI 5 gånger snabbare

TalkPal är en AI-driven språkhandledare. Lär dig 57+ språk 5 gånger snabbare med revolutionerande teknik.