Övningar i engelsk grammatik för reflexiva pronomen

Reflexiva pronomen är en unik aspekt av den engelska grammatiken som ofta kräver övning för att behärska den. Dessa pronomen används när subjektet och objektet i ett verb är samma person eller sak. Reflexiva pronomen är bland annat myself, yourself, himself, herself, itself, itself, ourselves, yourselves och themselves. De hjälper till att betona att subjektet utför verbets handling på sig självt. I den här serien övningar får du öva på att använda reflexiva pronomen i olika sammanhang. I slutet av dessa övningar bör du ha en bättre förståelse för hur man använder reflexiva pronomen korrekt i olika meningar.

Övningar i grammatik

Grammatisk teori

[related_child_taxonomies]

Lär dig ett språk med AI 5 gånger snabbare

TalkPal är en AI-driven språkhandledare. Lär dig 57+ språk 5 gånger snabbare med revolutionerande teknik.