Övningar i engelsk grammatik för det förflutna

I engelsk grammatik används förfluten tid för att beskriva handlingar eller händelser som har inträffat i det förflutna. På engelska finns det två huvudtyper av förflutna tider: simple past och past continuous. Det enkla förflutna används för att tala om avslutade handlingar i det förflutna, medan det kontinuerliga förflutna används för att beskriva pågående handlingar eller händelser som ägde rum vid en viss tidpunkt i det förflutna. Dessutom har vi past perfect och past perfect continuous för att beskriva handlingar som inträffade före en annan handling eller tid i det förflutna. Att förstå och öva på att använda formerna i förfluten tid är viktigt för att kunna kommunicera effektivt på engelska.

Övningar i grammatik

Grammatisk teori

[related_child_taxonomies]

Lär dig ett språk med AI 5 gånger snabbare

TalkPal är en AI-driven språkhandledare. Lär dig 57+ språk 5 gånger snabbare med revolutionerande teknik.