Övningar i franska grammatik om obestämda pronomen

Indefinita pronomen i fransk grammatik hänvisar till en icke-specifik person, sak eller kvantitet. De gör det möjligt för oss att tala om människor och saker utan att ange vem eller vad de är. På franska finns det flera typer av obestämda pronomen, till exempel ”quelqu’un” (någon), ”personne” (ingen), ”quelque chose” (något) och ”rien” (ingenting). Dessutom finns det obestämda pronomen som hänvisar till en icke-specifik kvantitet, till exempel ”tout” (alla), ”plusieurs” (flera) och ”aucun” (ingen). Att lära sig och öva på dessa obestämda pronomen är viktigt för att behärska fransk grammatik. I följande övningar får du öva på att använda obestämda pronomen i olika sammanhang. Fyll i luckorna med rätt obestämda pronomen och använd de anvisningar som ges som vägledning.

Övningar i grammatik

Grammatisk teori

[related_child_taxonomies]

Lär dig ett språk med AI 5 gånger snabbare

TalkPal är en AI-driven språkhandledare. Lär dig 57+ språk 5 gånger snabbare med revolutionerande teknik.