Övningar i spansk grammatik för nära framtid

Den spanska grammatiken använder den nära framtiden för att uttrycka handlingar som kommer att ske inom en nära framtid. Denna tempus bildas genom att använda verbet ”ir” (gå) i presens, följt av prepositionen ”a” och infinitivformen av verbet som kommer att hända. Till exempel: ”Jag ska studera” (Jag ska studera). Den här konstruktionen är ganska enkel och mycket användbar för att uttrycka avsikter, planer eller förutsägelser om den närmaste framtiden. I de följande övningarna ska du öva på att använda den nära framtiden på spanska genom att fylla i luckorna med rätt verbform. Kom ihåg att vara uppmärksam på de tips som ges.

Övningar i grammatik

Grammatisk teori

[related_child_taxonomies]

Lär dig ett språk med AI 5 gånger snabbare

TalkPal är en AI-driven språkhandledare. Lär dig 57+ språk 5 gånger snabbare med revolutionerande teknik.