Le Passé Composé Övningar i fransk grammatik

Le Passé Composé är en viktig del av den franska grammatiken eftersom den gör det möjligt att uttrycka handlingar som har ägt rum i det förflutna. Denna sammansatta tempus bildas med hjälp av hjälpverbet ”avoir” eller ”être” i presens, följt av huvudverbet i förfluten tid. Det är viktigt att veta när man ska använda varje hjälpverb och hur man bildar förfluten delaktighet av regelbundna och oregelbundna verb. För att hjälpa dig att öva och behärska Le Passé Composé finns här tre övningar att fylla i tomrummet, var och en med lite olika fokus på detta viktiga ämne i fransk grammatik.

Övningar i grammatik

Grammatisk teori

[related_child_taxonomies]

Lär dig ett språk med AI 5 gånger snabbare

TalkPal är en AI-driven språkhandledare. Lär dig 57+ språk 5 gånger snabbare med revolutionerande teknik.