Konjunktioner Övningar i engelsk grammatik

Konjunktioner är en viktig del av den engelska grammatiken, eftersom de hjälper oss att länka ihop ord, fraser eller klausuler för att skapa mer komplexa meningar. De är viktiga för effektiv kommunikation och säkerställer att våra texter och tal är sammanhängande och konsekventa. De tre huvudtyperna av konjunktioner är koordinerande, underordnande och korrelativa konjunktioner. Samordningskonjunktioner används för att koppla samman ord eller fraser av samma betydelse, till exempel ”och”, ”men” eller ”eller”. Underordnande konjunktioner som ”eftersom”, ”trots” eller ”eftersom” används för att inleda en beroende sats och visa ett samband mellan den och en oberoende sats. Korrelativa konjunktioner används parvis för att koppla ihop ord eller fraser, till exempel ”antingen…eller”, ”både…och” eller ”inte bara…utan också”. I följande övningar får du träna på att använda olika typer av konjunktioner för att komplettera meningar. Lycka till!

Övningar i grammatik

Grammatisk teori

[related_child_taxonomies]

Lär dig ett språk med AI 5 gånger snabbare

TalkPal är en AI-driven språkhandledare. Lär dig 57+ språk 5 gånger snabbare med revolutionerande teknik.