Övningar i komparativ och superlativ för adjektiv i italiensk grammatik

I italiensk grammatik används komparativa och superlativa adjektiv för att jämföra två eller flera saker, personer eller egenskaper. Komparativa adjektiv uttrycker en högre eller lägre grad av kvalitet, medan superlativa adjektiv uttrycker den högsta eller lägsta graden av kvalitet. För att bilda komparativa adjektiv kan du använda orden ”più” (mer) eller ”meno” (mindre) följt av adjektivet och ordet ”di” eller ”che” för att göra jämförelsen. Superlativa adjektiv bildas genom att lägga till suffixet ”-issimo/-issima/-issimi/-issime” till adjektivet. I den här övningen ska du öva på att använda komparativa och superlativa adjektiv på italienska genom att fylla i luckorna med den rätta formen av adjektivet. Buona fortuna!

Övningar i grammatik

Grammatisk teori

[related_child_taxonomies]

Lär dig ett språk med AI 5 gånger snabbare

TalkPal är en AI-driven språkhandledare. Lär dig 57+ språk 5 gånger snabbare med revolutionerande teknik.