Övningar i tyska grammatik om frågepronomen

Interrogativa pronomen i tysk grammatik används för att ställa frågor och samla in information. De hjälper till att formulera frågor genom att ersätta substantivet eller pronomenet i en mening. De viktigaste tyska frågepronomen är ”wer” (vem), ”was” (vad), ”welcher” (vilken), ”wem” (vem) och ”wen” (vem). Dessa pronomen ändrar form beroende på vilket kasus de står i: nominativ, ackusativ, genitiv eller dativ. I följande övningar får du öva på att använda dessa pronomen i olika sammanhang och fall. Genom att göra de här övningarna kan du förbättra din förståelse för interrogativa pronomen i tysk grammatik och bli säkrare på att använda dem i vardagliga samtal.

Övningar i grammatik

Grammatisk teori

[related_child_taxonomies]

Lär dig ett språk med AI 5 gånger snabbare

TalkPal är en AI-driven språkhandledare. Lär dig 57+ språk 5 gånger snabbare med revolutionerande teknik.