Övningar i franskt grammatik med frågepronomen

Interrogativa pronomen i fransk grammatik används för att ställa frågor om personer, saker eller information. De är viktiga för att formulera frågor och är mycket viktiga i den dagliga kommunikationen. På franska finns det flera frågepronomen som ”qui” (vem), ”que” (vad), ”quoi” (vad), ”lequel” (vilken) och ”où” (var). De används för att ersätta det substantiv eller pronomen som vi vill ställa en fråga om. I denna serie övningar får du öva på att använda dessa frågande pronomen i olika sammanhang. Förbättra dina franska språkkunskaper och bli mer bekväm med att formulera frågor med hjälp av frågepronomen. Bonne chance!

Övningar i grammatik

Grammatisk teori

[related_child_taxonomies]

Lär dig ett språk med AI 5 gånger snabbare

TalkPal är en AI-driven språkhandledare. Lär dig 57+ språk 5 gånger snabbare med revolutionerande teknik.