Infinitivövningar för italiensk grammatik

Infinitiven i italiensk grammatik är den grundläggande formen av ett verb som vanligtvis slutar på -are, -ere eller -ire. Det motsvarar det engelska ”to” följt av ett verb (t.ex. ”to eat”, ”to sleep”). På italienska används infinitivformen i olika sammanhang, till exempel för att uttrycka syfte, för att uttrycka åsikter och för att bilda sammansatta tempus. Att förstå och behärska användningen av infinitiv på italienska kan avsevärt förbättra inlärarens kunskaper i språket. Följande övningar är utformade för att hjälpa eleverna att öva på att använda infinitivformen i olika sammanhang. Komplettera meningarna genom att fylla i luckorna med den rätta infinitivformen av verbet inom parentes. Buona fortuna!

Övningar i grammatik

Grammatisk teori

[related_child_taxonomies]

Lär dig ett språk med AI 5 gånger snabbare

TalkPal är en AI-driven språkhandledare. Lär dig 57+ språk 5 gånger snabbare med revolutionerande teknik.