Gerundium övningar i italiensk grammatik

Gerundium är i italiensk grammatik en icke-finit verbform som slutar på -ando för -are-verben och -endo för -ere- och -ire-verben. Det uttrycker en pågående handling eller en samtidig handling som är relaterad till huvudverbet. Gerundium kan användas på olika sätt, till exempel för att ange orsaken till, syftet med eller sättet för en handling. I de här övningarna får du öva på att använda gerundium i italiensk grammatik för att bli mer bekant med dess olika användningsområden och former. Kom ihåg att uppmärksamma de tips som finns för varje mening, eftersom de hjälper dig att välja rätt form. Buona fortuna!

Övningar i grammatik

Grammatisk teori

[related_child_taxonomies]

Lär dig ett språk med AI 5 gånger snabbare

TalkPal är en AI-driven språkhandledare. Lär dig 57+ språk 5 gånger snabbare med revolutionerande teknik.