Övningar i framtida enkelt tillstånd för engelsk grammatik

Future Simple Tense i engelsk grammatik används för att uttrycka handlingar eller tillstånd som förväntas inträffa i framtiden. Det bildas genom att kombinera hjälpverbet ”will” (eller ”shall” för första person singular och plural) med huvudverbet. Denna tempus används ofta för att göra förutsägelser, ge löften och fatta beslut, samt för att erbjuda att göra något eller be om information om framtiden. Följande övningar är utformade för att hjälpa eleverna att öva på att använda Future Simple Tense i olika sammanhang. Kom ihåg att det rätta svaret står mellan asteriskerna.

Övningar i grammatik

Grammatisk teori

[related_child_taxonomies]

Lär dig ett språk med AI 5 gånger snabbare

TalkPal är en AI-driven språkhandledare. Lär dig 57+ språk 5 gånger snabbare med revolutionerande teknik.