Futur Enkla övningar i fransk grammatik

Futur Simple i fransk grammatik är en tempus som används för att uttrycka framtida händelser eller handlingar, till exempel vad någon kommer att göra, kommer att hända eller för att göra förutsägelser. Det bildas genom att lägga till vissa ändelser i verbets infinitiv, beroende på subjektspronomenet. Sluten är: Det finns följande ändelser: -ai, -as, -a, -ons, -ez, -ont. Det är viktigt att eleverna övar på att använda Futur Simple i olika sammanhang för att bli bättre på franska. I följande övningar får du fylla i tomma meningar för att testa dina kunskaper om Futur Simple. Bonne chance!

Övningar i grammatik

Grammatisk teori

[related_child_taxonomies]

Lär dig ett språk med AI 5 gånger snabbare

TalkPal är en AI-driven språkhandledare. Lär dig 57+ språk 5 gånger snabbare med revolutionerande teknik.