Futur Antérieur Övningar i fransk grammatik

Futur Antérieur i fransk grammatik är en sammansatt tempus som används för att uttrycka handlingar som kommer att ha avslutats eller inträffat före en viss tidpunkt i framtiden. Det bildas genom att kombinera hjälpverbets futurum (avoir eller être) med huvudverbets förflutna participium. Valet av hjälpverb beror på huvudverbet: de flesta verb använder ”avoir”, medan verb som anger rörelse eller förändring av tillstånd använder ”être”. I den här övningen ska du öva på tempus Futur Antérieur genom att fylla i luckorna med den korrekta formen av verben inom parentes. Kom ihåg att ta hänsyn till satsens subjekt och vilket hjälpverb som krävs för varje huvudverb. Nu sätter vi igång!

Övningar i grammatik

Grammatisk teori

[related_child_taxonomies]

Lär dig ett språk med AI 5 gånger snabbare

TalkPal är en AI-driven språkhandledare. Lär dig 57+ språk 5 gånger snabbare med revolutionerande teknik.