Första konditionella övningar i engelsk grammatik

Det första villkoret i engelsk grammatik används för att tala om verkliga och möjliga situationer i framtiden. Det bildas med ”om” följt av presens enkelform och med ”kommer” i futur enkelform. Till exempel: ”Om det regnar stannar vi hemma.” Denna struktur hjälper oss att uttrycka möjliga framtida händelser och deras konsekvenser. Genom att öva det första villkoret kan eleverna förbättra sin förmåga att kommunicera effektivt i olika situationer, göra förutsägelser och diskutera möjliga resultat. I följande övningar får du fylla i tomma meningar för att testa dina kunskaper om det första villkoret. Tänk på att använda det lämpliga presenssättet efter ”om” och det lämpliga futurumsättet med ”kommer” för att få rätt svar.

Övningar i grammatik

Grammatisk teori

[related_child_taxonomies]

Lär dig ett språk med AI 5 gånger snabbare

TalkPal är en AI-driven språkhandledare. Lär dig 57+ språk 5 gånger snabbare med revolutionerande teknik.