Övningar i tyska grammatik för past perfect tempus

Plusquamperfekt är en viktig del av den tyska grammatiken som gör det möjligt för talare att uttrycka handlingar eller händelser som inträffade före en viss tidpunkt i det förflutna. För att bilda past perfect-tempus på tyska måste du kombinera huvudverbets förflutna participium med hjälpverbet ”haben” eller ”sein” i dess enkla förflutna form. Hjälpverbet beror på vilken typ av huvudverb du använder. I allmänhet används ”haben” för de flesta verb, medan ”sein” används för intransitiva verb som anger en förändring av tillstånd eller rörelse.

I de här övningarna får du träna på att bilda meningar i past perfect tempus på tyska genom att fylla i luckorna med de rätta verbformerna. Kom ihåg att uppmärksamma de tips som finns för varje mening.

Övningar i grammatik

Grammatisk teori

[related_child_taxonomies]

Lär dig ett språk med AI 5 gånger snabbare

TalkPal är en AI-driven språkhandledare. Lär dig 57+ språk 5 gånger snabbare med revolutionerande teknik.