Övningar i fransk grammatik för det förflutna och tidigare tempus

Den franska grammatikens past anterior tempus, även känd som ”past perfect” eller ”pluperfekt”, används för att uttrycka handlingar som inträffade före en annan handling i det förflutna. Denna tempus bildas genom att kombinera hjälpverbet ”avoir” eller ”être” i enkel förfluten tid (även känt som ”passé simple” eller ”preterite”) med huvudverbet i förfluten tid. Valet av hjälpverb beror på huvudverbet: de flesta verb använder ”avoir”, men vissa rörelseverb och reflexiva verb använder ”être”. I de här övningarna får du träna på att använda förfluten tid i olika sammanhang. Fyll i luckorna med den korrekta formen av verbet inom parentes, och kom ihåg att använda rätt hjälpverb. Bonne chance!

Övningar i grammatik

Grammatisk teori

[related_child_taxonomies]

Lär dig ett språk med AI 5 gånger snabbare

TalkPal är en AI-driven språkhandledare. Lär dig 57+ språk 5 gånger snabbare med revolutionerande teknik.