Övningar i franska grammatik för det förflutna deltagandet

Det tidigare deltagandet i fransk grammatik är en viktig aspekt som eleverna måste behärska för att kunna bilda olika tempus och uttrycka handlingar som redan har ägt rum. På franska bildar man det förflutna participet genom att ändra ändelsen på verben, beroende på om de är regelbundna -er, -ir eller -re verb eller oregelbundna verb. Det tidigare participet används i sammansatta tider, till exempel passé composé, plus-que-parfait och passiv röst. I den här serien övningar får du öva på dina kunskaper om det förflutna participet i fransk grammatik genom att fylla i luckorna med den korrekta formen av verbet. Var uppmärksam på de ledtrådar som ges längs vägen, eftersom de hjälper dig att hitta rätt svar. Bonne chance!

Övningar i grammatik

Grammatisk teori

[related_child_taxonomies]

Lär dig ett språk med AI 5 gånger snabbare

TalkPal är en AI-driven språkhandledare. Lär dig 57+ språk 5 gånger snabbare med revolutionerande teknik.