Övningar i tyska grammatik med demonstrativt pronomen

I tysk grammatik används demonstrativa pronomen för att hänvisa till specifika saker eller personer i en mening. De hjälper till att undvika upprepningar och ersätter ofta ett substantiv som nämnts tidigare i samtalet. Demonstrativa pronomen på tyska överensstämmer i genus, numerus och kasus med det substantiv som de ersätter. De fyra viktigaste demonstrativa pronomen i tyskan är ”dieser” (detta), ”jener” (det), ”derjenige” (den) och ”welcher” (vilken). I denna serie övningar får du öva på att använda dessa demonstrativa pronomen i olika sammanhang. Som språkspecialist och lärare har jag skapat dessa övningar för att hjälpa dig att stärka din förståelse och användning av demonstrativa pronomen i det tyska språket. Nu börjar vi!

Övningar i grammatik

Grammatisk teori

[related_child_taxonomies]

Lär dig ett språk med AI 5 gånger snabbare

TalkPal är en AI-driven språkhandledare. Lär dig 57+ språk 5 gånger snabbare med revolutionerande teknik.