Övningar i spansk grammatik med demonstrativt pronomen

Demonstrativa pronomen i spansk grammatik är viktiga för eleverna att lära sig, eftersom de används för att peka ut specifika föremål, personer eller idéer i en konversation. Dessa pronomen är ”este”, ”esta”, ”estos”, ”estas” (för saker nära talaren), ”ese”, ”esa”, ”esos”, ”esas” (för saker längre bort från talaren) och ”aquel”, ”aquella”, ”aquellos”, ”aquellas” (för saker som är långt ifrån både talaren och lyssnaren). De överensstämmer i kön och antal med det substantiv de ersätter, vilket gör det viktigt att eleverna övar dem i olika sammanhang. Följande övningar är utformade för att eleverna ska kunna träna på att använda demonstrativa pronomen i spansk grammatik.

Övningar i grammatik

Grammatisk teori

[related_child_taxonomies]

Lär dig ett språk med AI 5 gånger snabbare

TalkPal är en AI-driven språkhandledare. Lär dig 57+ språk 5 gånger snabbare med revolutionerande teknik.