Övningar i franska grammatik med demonstrativt pronomen

Demonstrativa pronomen i fransk grammatik används för att peka ut specifika föremål, personer eller idéer. De hjälper till att klargöra vilken person eller sak som avses i en mening. På franska finns det två huvudsakliga demonstrativa pronomen: ”ce” (detta/detta) och ”celui/celle” (han/hon). Dessutom ändrar dessa pronomen sin form beroende på genus och nummer hos det substantiv de ersätter. Att förstå och öva på användningen av demonstrativa pronomen är viktigt för att behärska fransk grammatik. I följande övningar ska du fylla i luckorna med det lämpliga demonstrativa pronomenet. Lycka till!

Övningar i grammatik

Grammatisk teori

[related_child_taxonomies]

Lär dig ett språk med AI 5 gånger snabbare

TalkPal är en AI-driven språkhandledare. Lär dig 57+ språk 5 gånger snabbare med revolutionerande teknik.