Övningar i engelsk grammatik med blandade villkor

Blandade villkor är en kombination av två olika typer av villkorliga meningar, vanligtvis det andra och tredje villkoret. De används för att uttrycka en hypotetisk eller overklig situation i det förflutna och dess möjliga effekt på nutiden, eller en hypotetisk situation i nutiden och dess möjliga effekt på det förflutna. Den här typen av villkor hjälper oss att tala om situationer som inte har inträffat, men vi kan föreställa oss vad konsekvenserna skulle ha blivit om de hade inträffat. I de här övningarna får du öva på att använda blandade villkor för att skapa meningar som återspeglar dessa hypotetiska scenarier.

Övningar i grammatik

Grammatisk teori

[related_child_taxonomies]

Lär dig ett språk med AI 5 gånger snabbare

TalkPal är en AI-driven språkhandledare. Lär dig 57+ språk 5 gånger snabbare med revolutionerande teknik.