Andra konditionsövningar för engelsk grammatik

Det andra villkoret i engelsk grammatik används för att tala om overkliga eller imaginära situationer i nutid eller framtid. Det används ofta för att uttrycka önskningar, önskemål eller hypotetiska scenarier. Det andra konditionalets struktur är följande: om + förfluten enkelform, skulle (eller kunde/måste) + verbets grundform. I de här övningarna får du öva på att använda det andra konditionalet genom att fylla i tomma meningar. Kom ihåg att vara uppmärksam på strukturen och de korrekta verbformerna. Lycka till och ha kul med dessa grammatikövningar!

Övningar i grammatik

Grammatisk teori

[related_child_taxonomies]

Lär dig ett språk med AI 5 gånger snabbare

TalkPal är en AI-driven språkhandledare. Lär dig 57+ språk 5 gånger snabbare med revolutionerande teknik.