Toekomstige voltooid verleden tijd Oefeningen voor Engelse grammatica

De Future Perfect Progressive Tense in de Engelse grammatica wordt gebruikt om een lopende actie uit te drukken die op een bepaald moment in de toekomst voltooid zal zijn. Het wordt gevormd door “zal zijn geweest” te combineren met het tegenwoordig deelwoord van het werkwoord (werkwoord + -ing). Deze tijd laat zien dat iets tot een bepaald tijdstip in de toekomst zal duren en wordt vaak gebruikt om de duur van een actie aan te geven. Als taalspecialist en docent heb ik drie grammatica-oefeningen gemaakt die gericht zijn op de Toekomstige Perfecte Voortgezette Tijd, met als doel de leerlingen te helpen dit belangrijke aspect van de Engelse grammatica te oefenen en beter te begrijpen.

Grammatica-oefeningen

Grammatica

[related_child_taxonomies]

Leer 5x sneller een taal met AI

TalkPal is een AI-gestuurde taaltutor. Leer 57+ talen 5x sneller met revolutionaire technologie.