Telbare en niet-telbare zelfstandige naamwoorden Oefeningen voor Engelse Grammatica

Telbare en niet-telbare zelfstandige naamwoorden zijn essentiële aspecten van de Engelse grammatica die elke leerling moet beheersen. Telbare zelfstandige naamwoorden zijn individuele voorwerpen, mensen of dingen die geteld kunnen worden. Ze hebben zowel enkelvoud als meervoud, en kunnen worden gebruikt met getallen of kwantificeerders zoals “enkele”, “meerdere” of “veel”. Niet-telbare zelfstandige naamwoorden daarentegen staan voor stoffen, concepten of kwaliteiten die niet geteld kunnen worden. Zij hebben geen meervoudsvorm en kunnen niet worden gebruikt met getallen of kwantificeerders. In plaats daarvan worden ze vaak gebruikt met hoeveelheidsuitdrukkingen als “een beetje”, “wat” of “veel”. In de volgende oefeningen oefen je het herkennen en gebruiken van telbare en niet-telbare zelfstandige naamwoorden in de Engelse grammatica.

Grammatica-oefeningen

Grammatica

[related_child_taxonomies]

Leer 5x sneller een taal met AI

TalkPal is een AI-gestuurde taaltutor. Leer 57+ talen 5x sneller met revolutionaire technologie.