Oefeningen voor de tegenwoordige tijd voor Engelse grammatica

De Present Progressive Tense, ook bekend als de Present Continuous Tense, is een belangrijk aspect van de Engelse grammatica. Deze tijd wordt gebruikt om handelingen te beschrijven die op dat moment plaatsvinden, of om te spreken over tijdelijke situaties, geplande toekomstige gebeurtenissen, of om een handeling te beschrijven die aan de gang is maar niet noodzakelijkerwijs plaatsvindt op het moment van spreken. De tegenwoordige progressieve tijd wordt gevormd door het werkwoord “zijn” in de tegenwoordige tijd (am, is, are) gevolgd door het tegenwoordig deelwoord van het hoofdwerkwoord, dat wordt gevormd door “-ing” toe te voegen aan de basisvorm van het werkwoord. In deze oefening oefent u het gebruik van de tegenwoordige tijd in verschillende contexten om het gebruik ervan beter te begrijpen en te beheersen. Veel geluk!

Grammatica-oefeningen

Grammatica

[related_child_taxonomies]

Leer 5x sneller een taal met AI

TalkPal is een AI-gestuurde taaltutor. Leer 57+ talen 5x sneller met revolutionaire technologie.