Gemengde Voorwaardelijke Oefeningen voor Engelse Grammatica

Gemengde voorwaarden zijn een combinatie van twee verschillende soorten voorwaardelijke zinnen, meestal de tweede en derde voorwaarde. Zij worden gebruikt om een hypothetische of onwerkelijke situatie in het verleden en het mogelijke effect daarvan op het heden uit te drukken, of een hypothetische situatie in het heden en het mogelijke effect daarvan op het verleden. Dit soort voorwaarden helpt ons te praten over situaties die niet zijn gebeurd, maar we kunnen ons voorstellen wat de gevolgen zouden zijn geweest als dat wel was gebeurd. In deze reeks oefeningen oefent u het gebruik van gemengde voorwaarden om zinnen te maken die deze hypothetische scenario’s weergeven.

Grammatica-oefeningen

Grammatica

[related_child_taxonomies]

Leer 5x sneller een taal met AI

TalkPal is een AI-gestuurde taaltutor. Leer 57+ talen 5x sneller met revolutionaire technologie.