Vertaileva ja superlatiivinen adjektiivi Harjoituksia italian kielioppiin

Italian kieliopissa vertailevia ja superlatiivisia adjektiiveja käytetään vertaamaan kahta tai useampaa asiaa, ihmistä tai ominaisuutta. Vertailevat adjektiivit ilmaisevat laadun korkeampaa tai matalampaa astetta, kun taas superlatiivit ilmaisevat laadun korkeinta tai matalinta astetta. Vertailevia adjektiiveja voi muodostaa käyttämällä sanoja ”più” (enemmän) tai ”meno” (vähemmän), jota seuraa adjektiivi ja sana ”di” tai ”che” vertailun tekemiseksi. Superlatiiviset adjektiivit muodostetaan lisäämällä adjektiiviin suffiksi ”-issimo/-issima/-issimi/-issime”. Tässä harjoituksessa harjoittelet vertailevien ja superlatiivisten adjektiivien käyttöä italiaksi täyttämällä tyhjät kohdat adjektiivin oikealla muodolla. Buona fortuna!

Kielioppiharjoitukset

Kieliopin teoria

[related_child_taxonomies]

Opi kieltä tekoälyn avulla 5x nopeammin

TalkPal on tekoälykäyttöinen kieltenopettaja. Opi yli 57 kieltä 5x nopeammin mullistavan teknologian avulla.