Past Perfect Progressive Tense Harjoituksia englannin kielioppiin

Past Perfect Progressive Tense on tärkeä osa englannin kielioppia, jonka avulla voidaan ilmaista toimia tai tapahtumia, jotka olivat käynnissä ennen kuin toinen tapahtuma tai toiminta tapahtui. Tämä aikamuoto muodostetaan käyttämällä apuverbejä ”had” ja ”been”, joita seuraa pääverbin nykyhetken partisiippi (päätteeksi -ing). Se auttaa meitä ymmärtämään menneisyyden tapahtumien kestoa ja jatkuvuutta, ja sitä käytetään usein korostamaan kahden menneisyyden tapahtuman välistä syy-seuraussuhdetta. Tässä harjoitussarjassa harjoittelemme käyttämään Past Perfect Progressive -aikamuotoa ilmaisemaan erilaisia tilanteita ja asiayhteyksiä. Onnea!

Kielioppiharjoitukset

Kieliopin teoria

[related_child_taxonomies]

Opi kieltä tekoälyn avulla 5x nopeammin

TalkPal on tekoälykäyttöinen kieltenopettaja. Opi yli 57 kieltä 5x nopeammin mullistavan teknologian avulla.