Past Perfect Tense Harjoituksia saksan kielioppiin

Past Perfect Tense (Plusquamperfekt) on olennainen osa saksan kielioppia, jonka avulla puhujat voivat ilmaista toimia tai tapahtumia, jotka tapahtuivat ennen tiettyä ajankohtaa menneisyydessä. Muodostaaksesi saksan kielen Past Perfect Tensen, sinun täytyy yhdistää pääverbin menneen ajan partisiippi ja apuverbin ”haben” tai ”sein” sen yksinkertaisessa menneessä muodossa. Apuverbin valinta riippuu siitä, millaista pääverbiä käytät. Yleisesti ottaen ”haben” käytetään useimmista verbeistä, kun taas ”sein” käytetään intransitiivisista verbeistä, jotka ilmaisevat tilan tai liikkeen muutosta.

Näissä harjoituksissa harjoittelet lauseiden muodostamista saksan kielen menneen perfektin aikamuodossa täyttämällä tyhjät kohdat oikeilla verbimuodoilla. Muista kiinnittää huomiota kunkin lauseen yhteydessä annettuihin vihjeisiin.

Kielioppiharjoitukset

Kieliopin teoria

[related_child_taxonomies]

Opi kieltä tekoälyn avulla 5x nopeammin

TalkPal on tekoälykäyttöinen kieltenopettaja. Opi yli 57 kieltä 5x nopeammin mullistavan teknologian avulla.