Kolmas konditionaali Harjoituksia englannin kielioppiin

Kolmas konditionaali on tärkeä osa englannin kielioppia, joka auttaa ilmaisemaan hypoteettisia tilanteita menneisyydessä. Sitä käytetään usein puhuttaessa tapahtumista tai toimista, joita ei tapahtunut, mutta jotka olisivat voineet tapahtua erilaisissa olosuhteissa. Kolmannen ehdollisen lauseen rakenteessa on yleensä kaksi lauseketta: jos- ja päälause. Kolmannen konditionaalin muodostamiseksi käytämme menneen perfektin aikamuotoa ”jos”-lausekkeessa ja täydellistä konditionaalia (olisi ollut + menneen ajan partitiivia) ”päälausekkeessa”. Kolmannen konditionaalin ymmärtäminen ja hallitseminen voi hyödyttää suuresti oppilaiden yleisiä viestintätaitoja ja auttaa heitä ilmaisemaan monimutkaisia ajatuksia tehokkaammin. Seuraavat harjoitukset auttavat vahvistamaan heidän ymmärrystään englannin kieliopin kolmannesta konditionaalista.

Kielioppiharjoitukset

Kieliopin teoria

[related_child_taxonomies]

Opi kieltä tekoälyn avulla 5x nopeammin

TalkPal on tekoälykäyttöinen kieltenopettaja. Opi yli 57 kieltä 5x nopeammin mullistavan teknologian avulla.