Refleksiiviverbin harjoitukset italian kielioppia varten

Refleksiiviverbit ovat italian kieliopissa verbejä, jotka ilmaisevat toimia, jotka subjekti suorittaa itseään kohtaan. Verbin subjekti ja objekti ovat sama henkilö. Näitä verbejä käytetään usein ilmaisemaan päivittäisiä rutiinitoimenpiteitä ja henkilökohtaisia tunteita. Italian kielessä refleksiiviverbit muodostetaan lisäämällä refleksiivipronomini ”si” verbin infinitiivimuotoon. Refleksiiviverbien taivuttamiseksi sinun on yhdistettävä verbi sopivaan refleksiivipronominiin (mi, ti, si, ci, vi, si) ja noudatettava tavallisia -are-, -ere- ja -ire-verbien taivutusmalleja. Tässä harjoituksessa harjoittelet refleksiiviverbien käyttöä italian kieliopissa täyttämällä tyhjät kohdat oikealla refleksiiviverbin taivutuksella. Buona fortuna!

Kielioppiharjoitukset

Kieliopin teoria

[related_child_taxonomies]

Opi kieltä tekoälyn avulla 5x nopeammin

TalkPal on tekoälykäyttöinen kieltenopettaja. Opi yli 57 kieltä 5x nopeammin mullistavan teknologian avulla.