Imperatiivin muoto Harjoituksia englannin kielioppiin

Englannin kieliopin imperatiivimuotoa käytetään käskyjen antamiseen, pyyntöjen esittämiseen tai neuvojen antamiseen. Imperatiivilauseessa subjekti (sinä) jätetään yleensä pois, mutta se on kuitenkin implisiittinen. Imperatiivimuodon verbi on perusmuodossaan, ilman mitään konjugaatiota, eikä sitä edusta apuverbi. Näiden lauseiden päätarkoituksena on ohjata, ohjata tai opastaa jotakuta tekemään jotakin. Imperatiivimuoto voi olla positiivinen (tee jotain) tai negatiivinen (älä tee jotain). Tässä harjoituksessa harjoittelet täyttämään lauseiden tyhjät kohdat verbien oikealla imperatiivimuodolla. Onnea!

Kielioppiharjoitukset

Kieliopin teoria

[related_child_taxonomies]

Opi kieltä tekoälyn avulla 5x nopeammin

TalkPal on tekoälykäyttöinen kieltenopettaja. Opi yli 57 kieltä 5x nopeammin mullistavan teknologian avulla.