Ehdolliset konjunktiot Harjoituksia Englanti kieli

Englannin kieliopissa ehdolliset konjunktiot ovat välttämättömiä erilaisten ehtoja tai mahdollisuuksia ilmaisevien lauseiden rakentamisessa. Niiden avulla luodaan suhde lauseen kahden lausekkeen välille, joista toinen lauseke ilmaisee ehdon ja toinen ehdon tuloksen. Joitakin yleisiä ehdollisia konjunktioita ovat ”jos”, ”ellei”, ”edellyttäen, että”, ”niin kauan kuin” ja ”jos”. Kielten asiantuntijana ja opettajana on tärkeää, että oppilaat ymmärtävät ja harjoittelevat näiden konjunktioiden käyttöä kirjoittaessaan ja puhuessaan. Seuraavien harjoitusten tarkoituksena on auttaa oppilaita harjoittelemaan konditionaalikonjunktioiden käyttöä eri yhteyksissä.

Kielioppiharjoitukset

Kieliopin teoria

[related_child_taxonomies]

Opi kieltä tekoälyn avulla 5x nopeammin

TalkPal on tekoälykäyttöinen kieltenopettaja. Opi yli 57 kieltä 5x nopeammin mullistavan teknologian avulla.