Determiner Harjoituksia ranskan kielioppia varten

Ranskan kieliopin määritteet ovat sanoja, joita käytetään substantiivien johdantona ja jotka antavat tietoa niiden määrästä, omistajuudesta tai määrällisyydestä. Ne voivat olla artikkeleita (määräisiä, epämääräisiä ja partitiivisia), osoittavia adjektiiveja, omistusadjektiiveja ja paljon muuta. Määritteillä on ratkaiseva merkitys lauseen merkityksen ymmärtämisessä ja sen kieliopillisessa oikeellisuudessa. Tällä oppitunnilla harjoittelet ranskan kielen määritteitä tekemällä sarjan tyhjiin täytettäviä harjoituksia. Muista kiinnittää huomiota kunkin lauseen substantiivien sukupuoleen ja lukumäärään, sillä se auttaa sinua valitsemaan oikean määritteen.

Kielioppiharjoitukset

Kieliopin teoria

[related_child_taxonomies]

Opi kieltä tekoälyn avulla 5x nopeammin

TalkPal on tekoälykäyttöinen kieltenopettaja. Opi yli 57 kieltä 5x nopeammin mullistavan teknologian avulla.