Artikkelin harjoitukset espanjan kielioppia varten

Espanjan kieliopissa artikkelit ovat sanoja, jotka liittyvät substantiivien rinnalle ja ovat niiden kanssa samaa sukupuolta ja lukumäärää. Espanjassa on kahdenlaisia artikkeleita: määräisiä (el, la, los, las) ja epämääräisiä (un, una, unos, unas). Määritelmäartikkelit viittaavat johonkin tiettyyn asiaan, kun taas epämääräiset artikkelit viittaavat johonkin yleiseen asiaan. Joskus artikkelit voivat myös auttaa osoittamaan, onko substantiivi maskuliininen vai feminiininen. Tässä harjoitussarjassa voit testata espanjankielisten artikkelien tuntemustasi. Onnea!


Kielioppiharjoitukset

Kieliopin teoria

[related_child_taxonomies]

Opi kieltä tekoälyn avulla 5x nopeammin

TalkPal on tekoälykäyttöinen kieltenopettaja. Opi yli 57 kieltä 5x nopeammin mullistavan teknologian avulla.